The Soda Pop
wap tin nhan
Tin Nhan Xep Hinh Giang Sinh Dep
Bộ sưu tập tin nhan hinh giang sinh dep nhat. Nhanh tay tải tin nhan hinh giang sinh hay miễn phí về điện thoại gửi tặng bạn bè và người yêu trong ngày lễ noel đầy ý nghĩa
tin nhan hinh giang sinh
Tin Nhan Giang Sinh Dep Số 1
..Merry、、\\
☆、\*、☆、
*\、Christmas
。*\\\*\
\★\、\°\
.........,☆,................
......,* ¤ *,......._I''I_
.....*,/'¤'\\,*......('-' )
.*°../•♥•\\ .°*.(!:_!).
...´`´∩`´`...(___)
.....°'°'°'°'°................
Giáng Sinh* an lành, 。ấm áp, 。hạnh phúc,。yêu thương...!。

Tải Về: Sms Mẫu 1
Cú Pháp Tải Về :
SMS 103643 gửi 8709
Cú pháp gửi tặng :
SMS 103643 [SĐT Nhận] gửi 8709

Tin Nhan Xep Hinh Giang Sinh Số 2
,☆, Noel
.,* ¤ *, Đến
.*,/'¤'\\,* Rồi !
*°./•♥•\\.°* .☺.
`´`´`∩´`´`´
........
°°°°°°.........
。 _::_______★。
☆/________ /\\ 。
...|画_画|_'|☆
♫ღღღ___†_†_†_*_
Chúc Giáng Sinh an lành, ấm áp, hạnh phúc,...
_*_†_†_†___ღღღ♫

Tải Về: Sms Mẫu 2
Cú Pháp Tải Về :
SMS 103644 gửi 8709
Cú pháp gửi tặng :
SMS 103644 [SĐT Nhận] gửi 8709

Tin Nhan Hinh Giang Sinh Số 3
.°..•.,★,...°.Merry....
.....,*,°,*,..X-Mas★
..,**Π**,...°.....°.....
*******..☆.*•
˚.˚.˚.˚.˚...•....•.....•
____Chúc____________
(¯`v´¯)_Noel_______
.`·.¸.·´________ấm____
¸.·... ´¸.·´¨) ¸.·*¨) áp!
(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`·....

Tải Về: Sms Mẫu 3
Cú Pháp Tải Về :
SMS 103645 gửi 8709
Cú pháp gửi tặng :
SMS 103645 [SĐT Nhận] gửi 8709

Tin Nhan Giang Sinh Dep Số 4
) (¯`v´¯)....l.o.v.e.....
.`·.¸. · ´.........y.o.u...
¸.·... ´¸.·´¨) ¸.·"¨.......
(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`·..
-:¦:-·:*'.☆.'*:·-:¦:-
-:¦:-·:.,'*:··:*',.:·-:¦:-
:_Merry X-Mas_:
-:¦:**.'*:·:*'**:¦:-
Giáng Sinh ấm áp
-:¦:-·:*'*:·:*'*:·-:¦:-

Tải Về: Sms Mẫu 4
Cú Pháp Tải Về :
SMS 103646 gửi 8709
Cú pháp gửi tặng :
SMS 103646 [SĐT Nhận] gửi 8709

Tin Nhan Xep Hinh Giang Sinh Số 5
,☆, Noel
,* ¤ *, Đến
*,/'¤'\\,* Rồi !
*°./•♥•\\.°* .☺.
`´`´`∩´`´`´..........
°°°°°°..........
。 _::_______★。
☆/________ /\\ 。
...|画_画|_'|☆
。 ★ 。 ☺-☺
♫ღღღ___†_†_†_*_
Chúc Giáng Sinh
an lành, ấm áp,
hạnh phúc,...
_*_†_†_†___ღღღ♫

Tải Về: Sms Mẫu 5
Cú Pháp Tải Về :
SMS 103647 gửi 8709
Cú pháp gửi tặng :
SMS 103647 [SĐT Nhận] gửi 8709

Tin Nhan Hinh Giang Sinh Dep Số 6
╲、*╲、*、
*、╲*、*╲
、╲*、*╲、
..._I.I_............,☆,.....
...(•.•)........,★,,★,..
..<( : )>...,☆*;*☆,.
..(_._)........`´`´∩`´`´..
Noel Đến...¨¨¨¨.......
♀ღღღֽ °Chúc....
°một °mùa °Giáng
°sinh °vui °vẻ °và
°ấm °áp ֽღღღ

Tải Về: Sms Mẫu 6
Cú Pháp Tải Về :
SMS 103648 gửi 8709
Cú pháp gửi tặng :
SMS 103648 [SĐT Nhận] gửi 8709

Tin Nhan Giang Sinh Dep Số 7
Merry、、\\
☆、\*、☆、
*\、Christmas
。*\\\*\
\★\、\°\
...........,☆,................
........,* ¤ *,......_I''I_
.....*,/'¤'\\,*.....('-' )
.*°../•♥•\\ .°*(!:_!).
..`´`´`´∩`´`´`´...(___)
......°'°'°'°'°................
Giáng Sinh* an
lành, 。ấm áp,
。hạnh phúc,。
yêu thương...!。

Tải Về: Sms Mẫu 7
Cú Pháp Tải Về :
SMS 103649 gửi 8709
Cú pháp gửi tặng :
SMS 103649 [SĐT Nhận] gửi 8709

Tin Nhan Xep Hinh Giang Sinh Số 8
..........,☆,..........
.....★/..\\★.....
...*/*\\*...
.*/ •♥• ,\\ *
.`´`´`´[]`´`´`´..
.......ˆˆˆˆˆˆ........
♥ ♫♫♫♫♫ ♥..☆..
..Merry Christmas
..☆..♥ ♫♫♫♫♫ ♥..
Giáng sinh ấm áp,
hạnh phúc, an
lành,... ☺

Tải Về: Sms Mẫu 8
Cú Pháp Tải Về :
SMS 103650 gửi 8709
Cú pháp gửi tặng :
SMS 103650 [SĐT Nhận] gửi 8709

Tin Nhan Hinh Giang Sinh Số 9
。、★、•、、、
、Merry 、 ☆
•☆\•\☆\、*
、•\Christmas
\、*•\☆\、
。 _::_______ ★。
☆/_________/\\ 。
........|画_画|_'|☆。
↑↑_↑↑_↑↑_↑↑_↑↑
Giáng Sinh* an
lành, 。ấm áp,
。hạnh phúc,。
yêu thương...!。
★ *I ♥ U* ★

Tải Về: Sms Mẫu 9
Cú Pháp Tải Về :
SMS 103651 gửi 8709
Cú pháp gửi tặng :
SMS 103651 [SĐT Nhận] gửi 8709

Tin Nhan Giang Sinh Dep Số 10
☆☆ ☆☆ ☆★★☆
 ☆★★ I.S2.U★☆
☆★★★☆ ☆★☆ ☆
   ___::__       .*"*.*"*.
 /\______\    "+. _ .+"
|_|__ []__| _.l-l-l-l-l._
ღღღ__††††_ ღღღ _††††
»(¯°•.†l0v3U!.•°¯)«
°°¶/¶ERRy ©¶-¶ITRS¶/¶AS°°

Tải Về: Sms Mẫu 10
Cú Pháp Tải Về :
SMS 103652 gửi 8709
Cú pháp gửi tặng :
SMS 103652 [SĐT Nhận] gửi 8709

Tin Nhan Xep Hinh Giang Sinh Số 11
°Giáng °sinh,   ☆,
ấm áp . .     ,★,,★,
(¯`v´¯).,    ☆*;*☆,
.`•.¸.•´ `´`´∩`´`´.
¸.•... ´¸.•´¨) ¸.•*¨)....
(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•.
_: Merry ° Christmas:_
......Chúc Vui Vẻ.....

Tải Về: Sms Mẫu 11
Cú Pháp Tải Về :
SMS 103653 gửi 8709
Cú pháp gửi tặng :
SMS 103653 [SĐT Nhận] gửi 8709

Tin Nhan Hinh Giang Sinh Dep Số 12
。° 。 ° 。˚ ˛ • ˚ ˚ ˛ *
★Merry★* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚
˛ • • 。★Christmas★ 。
* 。° 。 ° ˛ ˚ ˛
* • 2013˚ ˚ ˛ ˚ ˛ 。° 。 ° 。
˚ ˛ • ˚ ˚ ˛*★Merry★* 。
• ˚ ˚ ˛ ˚Chuc ban giang sinh vui ve an lanh... ˛ •
• 。★Christmas★ 。
* 。° 。 ° ˛˚ ˛ *

Tải Về: Sms Mẫu 12
Cú Pháp Tải Về :
SMS 103654 gửi 8709
Cú pháp gửi tặng :
SMS 103654 [SĐT Nhận] gửi 8709

Tin Nhan Giang Sinh Dep Số 13
┼´¯)...
…….…... / | \ ...........*♥♫ best wishes * *♫♫
……… ...*•♥•*................... for a ♫**
…… ... *♥♫♫♥*'...........♫ Merry Christmas ♫♠
… .... *♥•♦♫••♥* ...••••••••••♣♥.. and a...♥
..... *♥☺♥☺♥☺♥* ....* *.. ♫♥ Happy New Year♫♠
.....*♥•♥#♠♥#♥•♥* '
....*♥♫♥♥♫♥♥♫♥♫* '
...*♥♥☺♥♫♥♫♥☺♥♥*'
..*♥♥♣♫♥♣♥♥♣♥♫♣♥♥*'
'*♥♥♣♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*'
Happy and Happy every single day like a Christmas!

Tải Về: Sms Mẫu 13
Cú Pháp Tải Về :
SMS 103655 gửi 8709
Cú pháp gửi tặng :
SMS 103655 [SĐT Nhận] gửi 8709

Tin Nhan Xep Hinh Giang Sinh Số 14
╲、*╲、*、
*、╲*、*╲
、╲*、*╲、
....,* ¤ *, Đến
...*,/'¤'\\,* Rồi !
*°./•♥•\\.°* .☺.
.`´`∩´`´`´.
.....°°°°°°..........
。 _::_______★。
☆/________ /\\ 。
...|画_画|_'|☆
。 ★ 。 ☺-☺

♫ღღღ___†_†_†_*_
Chúc Giáng Sinh
an lành, ấm áp,
hạnh phúc,...
_*_†_†_†___ღღღ♫

Tải Về: Sms Mẫu 14
Cú Pháp Tải Về :
SMS 103656 gửi 8709
Cú pháp gửi tặng :
SMS 103656 [SĐT Nhận] gửi 8709

Tin Nhan Hinh Giang Sinh Số 15
°noel,   ☆,
ấm áp . .     ,★,,★,
(¯`v´¯).,    ☆*;*☆,
.`•.¸.•´ `´`´∩`´`´.
¸.•... ´¸.•´¨) ¸.•*¨)....
(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•.
_: Merry ° Christmas:_
......Chúc Vui Vẻ.....

Tải Về: Sms Mẫu 15
Cú Pháp Tải Về :
SMS 103657 gửi 8709
Cú pháp gửi tặng :
SMS 103657 [SĐT Nhận] gửi 8709

Tin Nhan Giang Sinh Dep Số 16
(¯`v´¯)....l.o.v.e.....
.`·.¸. · ´.........y.o.u...
¸.·... ´¸.·´¨) ¸.·"¨.......
(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`·..
-:¦:-·:*'.☆.'*:·-:¦:-
-:¦:-·:.,'*:··:*',.:·-:¦:-
:_Merry X-Mas_:
-:¦:**.'*:·:*'**:¦:-
Giáng Sinh ấm áp
-:¦:-·:*'*:·:*'*:·-:¦:-

Tải Về: Sms Mẫu 16
Cú Pháp Tải Về :
SMS 103662 gửi 8709
Cú pháp gửi tặng :
SMS 103662 [SĐT Nhận] gửi 8709

Tin Nhan Xep Hinh Giang Sinh Số 17
ღ.ღ.ღ.ღ ♫♫ . . • . .
. . • . . . Best . . . • . .
. . • . . Wishes ღ.ღ
*♥♫♫ . • . For . • ..
. ☆ . ღ.ღ . • . You.
*♥♫♫♥*. • . ☆ ..
(¯`v´¯) Merry .. ..
.`·.¸.·´ Christmas..
¸.·... ´¸.·´¨) ¸.·*¨) .. ..
(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`· ..

Tải Về: Sms Mẫu 17
Cú Pháp Tải Về :
SMS 103663 gửi 8709
Cú pháp gửi tặng :
SMS 103663 [SĐT Nhận] gửi 8709

Tin Nhan Hinh Giang Sinh Số 18
_ღ☆ღ_..¸.·´¨)¸.·*¨)
(´¯`·.·´¯`).. .. • .. .. .
.`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´
(¯`·._.̾.•. Merry ..۰..
.. (¯`·._.۰.Chritmas..
:___ ღ.ღ.ღ.ღ.ღ ___:
Chúc 1mùa giáng
sinh ấm áp và .....
hạnh phúc,.. ̾.̾.̾

Tải Về: Sms Mẫu 18
Cú Pháp Tải Về :
SMS 103664 gửi 8709
Cú pháp gửi tặng :
SMS 103664 [SĐT Nhận] gửi 8709

Tin Nhan Giang Sinh Dep Số 19
(¯`v´¯) ._ Merry_.、......
.`•.¸.•´ _ Christmas_...
¸.•... ´¸.•´¨) ¸.•*¨)......
(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•..
(¯`v´¯)....L.o.v.e......
.`•.¸.•´........Y.o.u.......
¸.•´¨¸.•´¨) ¸.•*¨)........
(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•.
&♀ღღღֽ °Chúc....
°một °mùa °
Giáng °sinh °vui °vẻ
°và °ấm °áp ֽღღღ♀ ☺

Tải Về: Sms Mẫu 19
Cú Pháp Tải Về :
SMS 103665 gửi 8709
Cú pháp gửi tặng :
SMS 103665 [SĐT Nhận] gửi 8709

Tin Nhan Xep Hinh Giang Sinh Số 20
>____*_... ____***__*_______*
_*... _______^*@^_____*____
...___*__... ...^*@^J^^_____... _*
_*______^@^*J^@^... ___*____
___*___*^^@^... ^@^^^_____*__
*_____^... @^^J^@^J^^^^____*_
__... *__*^^J^*^@^*^^J^^^___...
____^*^^^@^^^^@^^*... ^^^__*__
*__J^^^@^*^J... ^*^^@^*^J^____*
__@^*... ^^^J^^^@^^^*^^^@^*___
_*^^J^^@^... *^J^@^J^*^@^... ^^
_________^*M.M*^_... ________
__________ M.M___________
_ SEASONS GREETINGS __

Tải Về: Sms Mẫu 20
Cú Pháp Tải Về :
SMS 103666 gửi 8709
Cú pháp gửi tặng :
SMS 103666 [SĐT Nhận] gửi 8709

Tải trọn bộ 20 Tin Nhan Hinh Giang Sinh Dep miễn phí
Tải trọn bộ cho Java (tất cả các loại điện thoại)
Tải trọn bộ cho Android (điện thoại đời cao)
Thống Kê : 1 | 1